لینک های برتر
مسجد جامع نطنز
روستای ابیانه نطنز
امامزاده آقاعلی عباس و شاهزاده محمد
قلعه طرقرود
بافت خالدآباد
خانه محقق الدوله
بافت تاریخی نطنز

منظر طبیعی و محوطه فسیلی کوه چرخه و دارهنه در فهرست آثار ملی و طبیعی کشور به ثبت رسید .

اخبار و رویداد های اداره
منظر طبیعی و محوطه فسیلی کوه چرخه و دارهنه در فهرست آثار ملی و طبیعی کشور به ثبت رسید . رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان نطنز گفت در جلسه اخیر شورای ثبت طبیعی که در وزارت میراث فرهنگی برگزار شد محوطه کوه چرخه به عنوان یکی از محبوب ترین جاذبه های طبیعی نطنز در فهرست آثار ملی ثبت شد این محوطه به لحاظ زمین شناسی یکی از نهشته های مهم سازند قم است که برش چینه شناسی بیانگر این است که این نقطه یکی از سالمترین و کاملترین بخشهای برجای مانده از این سازند می باشد . از دلایل ارزشمندی چرخه می توان به وجود فسیل ها اشاره نمود که فسیل های قابل مشاهده در بررسی های سطحی غالبا از نوع بقایای حقیقی بوده و تا کنون نمونه فسیل های اثری دیده نشده فسیل ها شامل( نرم تنان ، دو کفه ای ها ، صدف های مغزی و نهان دندانگان و... می باشند .تنوع سیستم فرسایش چون مارن ها و آهک ها نشان دهنده پیشروی و پس روی دریا می باشد . کوه چرخه ،دارهنه و چلوک در داخل این محدوده طبیعی قرار دارند که از این پس این محدوده با عرصه و حرایم آن تحت حفاظت میراث فرهنگی می باشند .


 

 

 

   

مدیریت
خدمات الکترونیک
نظرسنجی