لینک های برتر
مسجد جامع نطنز
روستای ابیانه نطنز
امامزاده آقاعلی عباس و شاهزاده محمد
قلعه طرقرود
بافت خالدآباد
خانه محقق الدوله
بافت تاریخی نطنز

امامزاده ابیازن

گنجینه ها


امامزاده شاه سلطان حسین ابیازن

شماره ثبتی: 29430 

تاریخ ثبت بنا:1389/11/19

 آرامگاه از حياط و بقعه و آرامگاه هاي خانوادگي پيرامون آن تشكيل شده است. سردر ورودي، داراي طاق رومي به عرض4/25 متر است كه سطوح جانبي آن را دو طاقنما در دو طبقه به عرض 1/35 متر پوشانيده است. در طرفين سردر، دو سكو به عرض 90 و ارتفاع 70 سانتي متر قرار دارد. طاق رومي در قسمت بالاي در ورودي داراي طرح يزدي بندي و نقوشي از كاشي معقلي است كه اين نقوش در لچكي هاي طاقنماهاي جنبي نيز مشاهده مي شود. در ورودي به يك هشتي كه در چهار سمت آن چهار طاق جناقي و در فواصل طاق ها چهار طاقنما ساخته شده پايان مي گيرد. هشتي از طريق دو راهروي سرپوشيده كه هر يك داراي پنج طاق رومي پيش و پس مي باشد به حياط مرتبط مي شود. پله كانهاي صعود به بام در اين دو راهرو قرار دارد.

صحن يا حياط عبارت است از يك كثيرالاضلاع هشت ضلعي به مساحت 50 متر مربع با پوشش موزاييك و حوضي در وسط آن به ابعاد3/33×2/32 متر. جنوب شرقي و شمال غربي آنرا هر يك چهار طاق رومی ضربی یا غرفه، به عرض 2/85 متر فرا گرفته که هر کدام به اتاقی منتهی می شود. در طبقه دوم ، غرفه ها به صورت ایوانی با پوشش سقف تیر چوبی درآمده است که به منزله راهرویی برای اتاق های طبقه دوم می باشد. در طاقنمای سمت چپ جملاتی دال بر تعمیر گنبد به 1354 هجری قمری در متن کاشی نوشته ای درج شده است. دیواره های طرفین این ایوان در ارتفاع یک متر به بالا با آیینه های قدیمی تزئین شده است. رواق اتاقی است به صورت کثیرالاضلاع هشت ضلعی که هر ضلع آن 2/55 متر می باشد. سقف رواق  طاق ضربی است که با یزدی بندی های گچی پوشیده از نقاشی های گل و بوته تزئین یافته است.

 

 

 

   

مدیریت
خدمات الکترونیک
نظرسنجی