لینک های برتر
مسجد جامع نطنز
روستای ابیانه نطنز
امامزاده آقاعلی عباس و شاهزاده محمد
قلعه طرقرود
بافت خالدآباد
خانه محقق الدوله
بافت تاریخی نطنز

میراث طبیعی:

طبيعتي که امروز در اختيار ماست به جا مانده از دوران هاي مختلف زمين شناسي و تحول اکولوژيکي در مناطق رويشي و اقليمي متنوع ايران مي باشد. بدون ترديد، روند تخريب منابع طبيعي با گسترش تکنولوژي به شدت  بالا گرفته، با توجه به گرم شدن تدريجي هوا ( افزايش گاز گلخانه اي) زيست در کره خاکي بامشکلاتي روبرو گرديده است. از آنجا کشور ايران جزء مناطق خشک کره زمين محسوب مي شود و بلاياي طبيعي و فرسايش هاي آبي- بادي از جمله خطراتي هستند که آثار طبيعي ما را همواره تهديد مي کنند؛ حفظ چرخه زيستي، حفاظت از منابع طبيعي، تعديل و احياي آثار طبيعي از ضرورياتي است که مي بايست بدان پرداخت.

کلیات :

تعریف میراث طبیعی )Natural Heritage(

به هر نوع میراث که عوامل طبیعی در ساخت و شکل گیری آن نقش داشته باشند میراث طبیعی گفته می شود. این میراث می تواند دارای ویژگی های خاص و برجسته طبیعی بوده و یا جزو نمونه های نادر به شمار رود. میراث طبیعی طبق تعریف کنوانسیون میراث جهانی به دو مجموعه ساختارهای طبیعی )Natural Features( و محوطه های طبیعی)Natural Sites(تقسیم می شود. اما در تبصره ماده 2 از قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری آمده است که به محدوده های جغرافیایی طبیعی و مناطق خاصی از کشور که به دلیل داشتن کیفیت ویژه فیزیکی و زیست شناسی، مناظر و چشم اندازهای طبیعی زیبا و کم نظیر، محوطه های طبیعی-تاریخی و پدیده های ارزشمند گیاهی و جانوری و زیستگاه های آن ها که باید تحت حفاظت قرار بگیرند میراث طبیعی گفته می شود.

این تعریف بعدها با مفاد طبقه بندی اتحادیه جهانی حفظ طبیعت IUCN) (طابقت داده شد و با استناد به مواد قانونی 2، 3، 4 و 5 از آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، و همچنین بررسی خلاهای موجود ملی در بحث شناسایی و معرفی آثار طیعی، تبدیل به بندهایی به شرح زیر شد:

الف) مناظر طبیعی و عوارض بدیع جغرافیایی غیر حفاظت شده

ب) بقایای دیرین شناختی انسانی و محوطه های حاصل از تعامل فیزیکی و فرهنگ سازی انسان و طبیعت

ج) آثار طبیعی و سایر مناطق تحت حفاظت

د) آثار و بقایای دیرین شناختی جانوری و گیاهی

ه)ساختار و الگوی شناسایی، ثبت و حفاظت از میراث طبیعی

 رشته کوه کرکس
 

رشته کوه کرکس

یکی از مهمترین چهره‌های ناهموار طبیعت ایران رشته کوههای مرکزی است که به صورت دیواره‌ای بلند و گسترده...
ادامه مطلب

 کویر
 

کویر

کویر شهرستان نطنز ادامه بيابانهایی است که  به شکل نواری از تپه های ماسه ای بطول 95 کيلومتر و عرض 15/5 کيلومتر که از شمال غرب شهرستان...
ادامه مطلب

 درختان کهنسال
 

درختان کهنسال

درختان از سرمایه های طبیعی هستندکه علاوه بر جایگاه طبیعی از لحاظ تاریخی و گردشگری نیز دارای اهمیت می باشند همچنین درختان کهنسال به عنوان مهمترین ذخایر ژنتیکی هر کشور حائز اهمیت زیادی هستند...
ادامه مطلب

 چشمه آب سرخ فریزهند
 

چشمه آب سرخ فریزهند

چشمه آب سرخ در انتهای دره چیمه رود و در جنوب روستای تاریخی فریزهند واقع شده است که در دامنه رشته کوه کرکس قرار دارد...
ادامه مطلب

صفحه 1 از 1 (تعداد کل : 4 )

    < 1 > 
مدیریت
خدمات الکترونیک
نظرسنجی