لینک های برتر
مسجد جامع نطنز
روستای ابیانه نطنز
امامزاده آقاعلی عباس و شاهزاده محمد
قلعه طرقرود
بافت خالدآباد
خانه محقق الدوله
بافت تاریخی نطنز
 اقامتگاه بوم گردی سرای جیران
 

اقامتگاه بوم گردی سرای جیران

اقامتگاه بوم گردی سرای جیران واقع در شهرک بادرود میدان امام حسین می باشد . ظرفیت این اقامتگاه 25 نفر و دارای شش اتاق سنتی می باشد . شماره تماس :09133641810
ادامه مطلب

 اقامتگاه بوم گردی دهقانیان
 

اقامتگاه بوم گردی دهقانیان

اقامتگاه بوم گردی دهقانیان واقع در شهر نطنز خیابان شهرینان با ظرهیت 24 نفر و شش اتاق می باشد .شماره تماس: 09194476567
ادامه مطلب

 اقامتگاه بومگردی باباعلی هنجن
 

اقامتگاه بومگردی باباعلی هنجن

اقامتگاه بومگردی باباعلی هنجن واقع در روستای هنجن با ظرفیت اقامت 25 نفر می باشد. شماره تماس 09122003422
ادامه مطلب

 اقامتگاه بومگردی متین السلطنه
 

اقامتگاه بومگردی متین السلطنه

اقامتگاه بومگردی متین السلطنه واقع دربخش امامزاده بادرود - روستای متین آباد با ظرفیت 28 نفر. شماره تماس 09130742159
ادامه مطلب

 اقامتگاه بومگردی شیر علی
 

اقامتگاه بومگردی شیر علی

اقامتگاه بومگردی شیر علی واقع دربخش امامزاده بادرود – روستای ده آباد با ظرفیت25 نفر . شماره تماس 09120196924
ادامه مطلب

 اقامتگاه بوم گردی عمارت سرهنگ
 

اقامتگاه بوم گردی عمارت سرهنگ

اقامتگاه بوم گردی عمارت سرهنگ واقع در شهر بادرود میدان امام حسین محله باغ می باشد . ظرفیت این اقامتگاه 30 نفر و 6 اتاق سنتی می باشد. شماره تماس:09138962454
ادامه مطلب

 اقامتگاه بوم گردی یسمون
 

اقامتگاه بوم گردی یسمون

اقامتگاه بوم گردی یسمون واقع در روستای تاریخی ابیانه با ظرفیت اقامت 16 نفر می باشد . شماره تماس:09122940986
ادامه مطلب

 اقامتگاه بوم گردی هارپاک
 

اقامتگاه بوم گردی هارپاک

اقامتگاه بوم گردی هارپاک واقع در روستای تاریخی ابیانه با ظرفیت اقامت 16 نفر می باشد . شماره تماس:09132765070
ادامه مطلب

 اقامتگاه بوم گردی سرای جواهر
 

اقامتگاه بوم گردی سرای جواهر

اقامتگاه بوم گردی سرای جواهر واقع در نطنز خیابان مالک اشتر راسته بازار با ظرفیت اقامت 25 نفر می باشد . شماره تماس: 09132629303
ادامه مطلب

 اقامتگاه بومگردی سرای مادر
 

اقامتگاه بومگردی سرای مادر

اقامتگاه بوم گردی سرای مادر واقع در نطنز وشوشاد خیابان شریف واقفی خیابان انصاری کوچه آزادی با ظرفیت اقامت 20 نفر می باشد . شماره تماس: 09121065404
ادامه مطلب

صفحه 1 از 2 (تعداد کل : 19 )

مدیریت
خدمات الکترونیک
نظرسنجی