لینک های برتر
مسجد جامع نطنز
روستای ابیانه نطنز
امامزاده آقاعلی عباس و شاهزاده محمد
قلعه طرقرود
بافت خالدآباد
خانه محقق الدوله
بافت تاریخی نطنز

آثار منقول

میراث فرهنگی » آثار ملی » آثار منقول


میراث منقول :

ميراثی که امروزه در دست ماست و مايه ماندگاری و هويت ما گرديده، همان که شناسنامه ايران و ايراني گفته می شود؛ بازمانده گذشته سراسر افتخار و غرور سربلندی است. اگر در بازار ميراث فرهنگی جهان امروز، ميراث فرهنگی ايران از ارزش و غنای بالايي برخوردار شده، اگر متاع فرهنگی ايران در اين بازار چشم ها را خيره کرده؛ اين همه از عشق، شيدايي و همت بالاي ايراني به آفرينش آثار هنری و فرهنگی و از ذوق و شيفتگی درون و اميد به ماندگاری ايرانيان خبر می دهد.

به يقين، همه ارج و اعتبار ميراث به ماندگاری آن است و اين که ميراث داران چگونه آن را پاس می دارند. بسا گوهر گرانقدر از ميراث ما که امروزه از جای اصلی خويش دور و اسير دست نا اهلان گشته یا بدون توجه به جايگاه و ارزش آن در سراشيب نابودی غلتيده است.

بدون ترديد، نگاهبانی از اين ميراث، آن گونه که بماند و به سلامت به فردا برسد و برای آيندگان نيز راه ماندگاری را طی نمايد؛ بر دو اصل استوار است: يکي گستراندن و رسوخ باور ارج گذاری به میراث و حرمت نهادن به ميراث و دیگر وضع قوانین و مقرراتی که راههای نابودی، از دست دادن و فراموش کردن این آثار ارزشمند را از ميان بردارد.

از اين رو وزارت  ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری کشور به عنوان متولی این امر حرکتی پیوسته را از طریق اداره کل ثبت آثار از سال 1385 در دستور کار خود قرار داده و جلسات متعددی را در راستای این هدف ارزشمند برگزار کرده است که نتیجه این جلسات تهیه و تنظیم پرونده ثبت آثار منقول تاريخي- فرهنگی در فهرست آثار ملی و دستورالعمل تهیه پرونده های پیشنهادی ثبت آثار منقول تاریخی- فرهنگی در فهرست آثار ملی می باشد. امید است که این حرکت آغازين گامی باشد شایسته در جهت حفظ، احیاء و معرفی میراث ارزشمند ايرانيان.

شهرستان نطنز نیز بمنظور پاسداشت از مواریث منقول فرهنگی تا کنون موفق به ثبت 6 شیء مکشوفه از محوطه باستانی اریسمان در فهرست آثار ملی کشور شده و 6 پرونده ثبتی نیز جهت بررسی و تایید به شورای ثبت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ارسال نموده است . از آثار ارزشمند دیگر که قابلیت ثبت در فهرست آثار ملی را دارند می توان به منبرهای تاریخی ، طوق و علم و دیگر ادوات مرتبط با آیین محرم و اشیاء تاریخی در تملک مجموعه داران اشاره نمود .

 

 

 

 

   

مدیریت
خدمات الکترونیک
نظرسنجی