لینک های برتر
مسجد جامع نطنز
روستای ابیانه نطنز
امامزاده آقاعلی عباس و شاهزاده محمد
قلعه طرقرود
بافت خالدآباد
خانه محقق الدوله
بافت تاریخی نطنز
 اقامتگاه بوم گردی سرای جیران
 

اقامتگاه بوم گردی سرای جیران

اقامتگاه بوم گردی سرای جیران واقع در شهرک بادرود میدان امام حسین می باشد . ظرفیت این اقامتگاه 25 نفر و دارای شش اتاق سنتی می باشد . شماره تماس :09133641810
ادامه مطلب

 اقامتگاه بوم گردی عمارت سرهنگ
 

اقامتگاه بوم گردی عمارت سرهنگ

اقامتگاه بوم گردی عمارت سرهنگ واقع در شهر بادرود میدان امام حسین محله باغ می باشد . ظرفیت این اقامتگاه 30 نفر و 6 اتاق سنتی می باشد. شماره تماس:09138962454
ادامه مطلب

 اقامتگاه بوم گردی یسمون
 

اقامتگاه بوم گردی یسمون

اقامتگاه بوم گردی یسمون واقع در روستای تاریخی ابیانه با ظرفیت اقامت 16 نفر می باشد . شماره تماس:09122940986
ادامه مطلب

 اقامتگاه بوم گردی هارپاک
 

اقامتگاه بوم گردی هارپاک

اقامتگاه بوم گردی هارپاک واقع در روستای تاریخی ابیانه با ظرفیت اقامت 16 نفر می باشد . شماره تماس:09132765070
ادامه مطلب

 اقامتگاه بوم گردی سرای جواهر
 

اقامتگاه بوم گردی سرای جواهر

اقامتگاه بوم گردی سرای جواهر واقع در نطنز خیابان مالک اشتر راسته بازار با ظرفیت اقامت 25 نفر می باشد . شماره تماس: 09132629303
ادامه مطلب

 اقامتگاه بومگردی سرای مادر
 

اقامتگاه بومگردی سرای مادر

اقامتگاه بوم گردی سرای مادر واقع در نطنز وشوشاد خیابان شریف واقفی خیابان انصاری کوچه آزادی با ظرفیت اقامت 20 نفر می باشد . شماره تماس: 09121065404
ادامه مطلب

 اقامتگاه بوم گردی دیاوا
 

اقامتگاه بوم گردی دیاوا

اقامتگاه بوم گردی دیاوا واقع در روستای ده آباد با ظرفیت اقامت 24 نفر می باشد . شماره تماس: 09132624404
ادامه مطلب

 اقامتگاه بوم گردی یاقوت کویر
 

اقامتگاه بوم گردی یاقوت کویر

اقامتگاه بوم گردی یاقوت کویر واقع در روستای ده آباد با ظرفیت اقامت 16 نفر می باشد . شماره تماس:09371209591
ادامه مطلب

 اقامتگاه بوم گردش مشهدی حسن
 

اقامتگاه بوم گردش مشهدی حسن

اقامتگاه بوم گردی مشهدی حسن واقع در روستای فمی با ظرفیت اقامت 16 نفر می باشد . شماره تماس: 09137645390
ادامه مطلب

 اقامتگاه بوم گردی میرزایی
 

اقامتگاه بوم گردی میرزایی

اقامتگاه بوم گردی میرزایی واقع در نطنز خیابان شهید عظیمی با ظرفیت اقامت 16 نفر می باشد . شماره تماس: 09125171567
ادامه مطلب

صفحه 1 از 2 (تعداد کل : 15 )

مدیریت
خدمات الکترونیک
نظرسنجی