لینک های برتر
مسجد جامع نطنز
روستای ابیانه نطنز
امامزاده آقاعلی عباس و شاهزاده محمد
قلعه طرقرود
بافت خالدآباد
خانه محقق الدوله
بافت تاریخی نطنز

دفاتر خدمات گردشگری

خدمات گردشگری


دفاتر خدمات گردشگری

شرح وظایف: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به عنوان عنصری واسطه ميان عرضه كننده ی اصلی خدمات همچون تورگردان ها يا شركت های حمل و نقل و هتل ها از يك سو و گردشگران متقاضی سفر از سوی عمل می كنند. آنها در واقع پيشاني مواجهه ي نخستينِ متقاضيان با صنعت گردشگری به شمار می رود. توفيق يا عدم توفيق اين واسطه ها بر موفقيت يا شكست برنامه های مقاصد گردشگری و عرضه كنندگان خدمات گردشگری به شدت تاثيرگذار است.اين دفاتر با برقراری ارتباط ميان عرضه كننده و متقاضی، در واقع شكل دهنده ی بازار گردشگری هستند و در مواردی كه اين بازار پيشتر شكل گرفته است به عنوان عاملی رونق بخش و متحول كننده بازار عمل می کنند دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ضمن برقراری تماس با تورگردان ها اقدام به فروش بسته های تور آماده شده از سوی آنها مي كنند، اين دفاتر همچنين خود اجزاي جدا از هم سفر را نيز به نمايندگی از عرضه كنندگان منفرد آن نظير شركت هواپيمايی، راه آهن يا هتل ها و راهنمايان تور به فروش می رسانند.

دفاترخدمات مسافرتی و گردشگری شهرستان نطنز:

1-نوید گشت نطنز: این دفتر با مدیریت خانم عابدینی به آدرس شهر نطنز- بلوار طالقانی مشغول به فعالیت می باشد

2- بهار سیر بادرود: واقع در شهر بادرود میدان امام حسین با مدیریت آقای سعید جوانی مشغول به فعالیت می باشد

شماره تماس : 09131623207

 

 

 

 

   

مدیریت
خدمات الکترونیک
نظرسنجی