لینک های برتر
مسجد جامع نطنز
روستای ابیانه نطنز
امامزاده آقاعلی عباس و شاهزاده محمد
قلعه طرقرود
بافت خالدآباد
خانه محقق الدوله
بافت تاریخی نطنز

روستای بیدهند

معرفی شهرستان » بخش مرکزی » سایر روستاهای بخش مرکزی


روستای بیدهند

پس از پشت سر گذاشتن روستای چیمه ادامه راه سمت جنوب در فاصله دو کیلومتری به دوراهی میرسد که شاخه جنوب شرقی آن به روستای بیدهند که در پایان یکی از دره های کوه کرکس قراردارد منتهی میشود.این روستا که در 18 کیلومتری پل هنجن یا جاده آسفالته قرار گرفته است،پیرامون آن را از سه طرف رشته کوه های ذیل احاطه کرده است:

از مشرق کوه لاکولی ،از مغرب کوه قلعه وازجنوب کوه تیره. بیدهند دارای طول جغرافیایی 51درجه و45 دقیقه وعرض 33 درجه و30 دقیقه وارتفاع متوسط 2310 متر میباشد. جمعیت بیدهند 110 نفر است واین جمعیت در محله های پایین ،سرسوکله،میان محله ،میدان،پشت خانه وبالا سکونت دارند. زبان مردم بیدهند فارسی وتاتی است. شغل مردم بیدهندزراعت است ومحصولات کشاورزی آن غلات وحبوبات وانواع میوه های مناطق سردسیری است.آب مورد نیازمردم روستا از قنات های ابدان،حیدر،بروت،کربلاتستان،گهر(گوهر)،زین دا،گله تنگ،وچرمند پایین،کوله(آخوند)وزه آب رودخانه های روزه وگله تنگ ورودخانه کرکس تامین میشود.این روستا دارای دومزرعه به نام های ماره وکوله ودشت های جوره ،پایین،بالا وماهپاره میباشد. آثار تاریخ روستا عبارتند از قلعه بوآر،قلعه بیدهند،امامزاده سلیمان،چنار کهنسال،مسجد جامع،حسینیه وحمام است.

 

 

 

   

مدیریت
خدمات الکترونیک
نظرسنجی